topp

Företagsnyheter

Företagsnyheter

  • Känner du till API och farmaceutiska intermediärer?

    Känner du till API och farmaceutiska intermediärer?

    Bulkläkemedel avser det bulkläkemedel som används vid tillverkning av olika preparat, vilket är en mängd olika pulver, kristaller, extrakt etc. framställda genom kemisk syntes, växtextraktion eller bioteknik, men som inte direkt kan tas av patienter.Endast när API:er bearbetas till läkemedel ...
    Läs mer