topp

Nyheter

Användningen av nanoteknik i biokatalys öppnar nya dörrar för forskare

Biokatalys har blivit en viktig del i syntesen av organiska produkter inom kemisk och läkemedelsindustri.Forskare har tillämpat nanoteknik på enzymimmobiliseringsstrategier, vilket avsevärt har förbättrat biokatalys och produktionen av en mängd viktiga produkter.Biokatalys är en process som använder naturliga ämnen, särskilt enzymer, för att öka hastigheten för kemiska reaktioner.Forskare säger att enzymer är ansvariga för att katalysera hundratals reaktioner, inklusive produktion av ost, alkohol och biobränslen.

Allt eftersom teknologin går framåt har forskare fått en bättre förståelse för enzymers struktur och funktion, vilket hjälper till att designa enzymer med ökad aktivitet, stabilitet, hållbarhet och substratspecificitet.

Flera biokatalysprocesser har använts inom kemi-, doft-, läkemedels-, livsmedels- och jordbruksindustrin.Forskning baserad på biokatalysator involverar upptäckt av nya biokatalysatorer, identifiering av målreaktioner, biokatalysatorteknik och processmodellering.Immobiliserade enzymer på bärarmaterial har flera fördelar, inklusive hög katalytisk effektivitet, kortast reaktionstid, ökad återanvändbarhet, enklare nedströmsbehandlingar för kontinuerlig skala och höga enzym till substrat-förhållanden, vilket resulterar i lägre driftskostnader.

Några av egenskaperna hos nanobatalys är hög aktivitet, stabilitet, selektivitet, energieffektivitet och enkel separation från reaktiva blandningar.Studier har visat att små nanopartiklar med ökad yta starkt påverkar deras katalytiska prestanda genom att förbättra tillgängligheten av aktiva katalytiska platser.Trots biobränslenas stora potential som alternativ energikälla har kommersialiseringen av biobränsleproduktionsprocesser ännu inte nått en nivå.Detta beror främst på bristen på kostnadseffektiva och effektiva tekniker för omvandling av biomassa.Tillämpningen av nanoteknik i biokatalys öppnar dörren till produktion av biobränslen på ett kostnadseffektivt sätt.För närvarande fokuserar forskare på att förbättra återanvändbarheten, katalytisk prestanda, selektivitet och stabilitet hos nanokatalysatorer.Eftersom nanoteknikbaserade lösningar framgångsrikt har implementerats i många industrier, är forskare optimistiska om att framtida tillämpningar av nanobatalysatorer kommer att underlätta kommersiell produktion av biobränslen och andra ekonomiskt viktiga biologiska produkter.


Posttid: 18 juni 2022