topp

Nyheter

Utveckling av den globala API-marknaden

Preliminära prognoser visar att den globala marknaden för aktiva farmaceutiska ingredienser (API) kommer att nå 265,3 miljarder dollar år 2026. Den amerikanska marknaden beräknas uppgå till 71,5 miljarder dollar 2021, medan Kina, världens näst största ekonomi, förväntas nå en marknadsstorlek på 35,4 dollar miljarder år 2026, med en CAGR på 7,6 % under analysperioden.Kina har alltid varit den främsta tillverkaren och exportören av API och står för cirka 20 % av den globala API-produktionen, som inte kan separeras från stödet från nationell politik och förbättring av infrastruktur, logistik och personal.Apis är huvudkomponenterna i bioaktiva substanser och läkemedelstillverkning.

Global API-produktion är huvudsakligen koncentrerad till utvecklingsländer på grund av förmågan att skala upp produktionen baserat på anpassning och lågkostnadstillverkning.Från den nuvarande marknadssituationen, förändringen av den övergripande miljön och det ökande antalet kroniska sjukdomar och tumörpopulationen gör att den inhemska marknaden inte kan vänta på lanseringen av det ursprungliga läkemedlet.I många fall, vid cancer och hjärt- och kärlsjukdomar, är efterfrågan större än utbudet.Med en lång kö av generiska och "blockbuster" läkemedel som förlitar sig på API:et som väntar på godkännande, kommer API-marknaden bara att växa snabbare.


Posttid: 18 juni 2022